“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Steeds meer vacatures in de energietransitie

25 mei, 2018 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Nederland moet behoorlijk aanpoten om alle gestelde doelen op het gebied van de energietransitie te behalen. Dit zorgt er ook voor dat er veel mensen nodig zijn om dit werk te doen. Het aantal vacatures op dit gebied blijft maar groeien.

Energietransitie en werkgelegenheid

De Sociaal Economische Raad (SER) wil de arbeidsmarkt een flinke impuls geven, zodat er in Nederland uiteindelijk een duurzame economie met toekomstgerichte banen kan worden opgebouwd. Een mooie combinatie van energietransitie en werkgelegenheid. Om dit te bereiken is er behoefte aan een integrale arbeidsmarktaanpak, waar bedrijven, werknemers, opleidingsinstituten en overheden een verantwoordelijkheid hebben.

Onderwijs

In het onderwijs is er op dit gebied veel winst te behalen. Op dit moment zijn er te weinig opleidingen op het gebied van energietransitie. Wel zijn veel scholen al bezig om samenwerkingen te zoeken met het bedrijfsleven om hun onderwijs te kunnen aanpassen op de vraag naar personeel. Het advies van de SER is om zoveel mogelijk mensen en opleidingen geschikt te maken en aan te laten sluiten bij de energietransitie. Dit geldt ook voor mensen die nu in de olie-, gas-, en kolenindustrie werken. Deze banen zullen in de loop der tijd geleidelijk verdwijnen. Voor deze mensen is het slim om zich te laten bijscholen, zodat zij in deze nieuwe sector aan de slag kunnen.