“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Steeds meer werkgevers vragen de werknemers om akkoord te gaan met een loonsverlaging. Door de crisis moeten veel werkgevers bezuinigen. Een van de grootste kostenposten zijn de personeelskosten. Het is dan ook logisch dat werkgevers zullen proberen hierop te bezuinigen.

In totaal vroeg 4% (25.000 organisaties) dit jaar toestemming aan het personeel om de lonen te verlagen.  Een kwart van de werkgever vraagt medewerkers een stapje terug te doen op de functieladder om op die manier te bezuinigen.

Voorwaarden loonsverlaging

Een loonsverlaging mag niet zomaar. Er moet een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Daarnaast mag het alleen als er sprake is van een zwaarwegend belang. Als er geen wijzigingsbeding is, dan heeft de werkgever individuele toestemming nodig van iedere medewerker. In sommige gevallen zijn er in de CAO minimumbepalingen opgenomen of is er zelfs een verbod tot loonsverlaging.

Loonsverlaging en de WW

Werknemers moeten heel goed nadenken voor zij met een loonsverlaging akkoord gaan. Wanneer het erg slecht gaat met het bedrijf, kan het zijn dat je op een later tijdstip alsnog ontslagen wordt. In de meeste gevallen ontvang je na ontslag een WW-uitkering. Wanneer je eerder akkoord bent gegaan met een loonsverlaging, betekent dat in dit geval ook een lagere WW-uitkering.