“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Tijdelijke contracten zorgen voor problemen

07 feb, 2017 | Algemeen, Arbeidsmarkt
9,5
Klanten vertellen

1294 beoordelingen

De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Steeds meer mensen hebben een tijdelijk contract. Dit grote aantal tijdelijke contracten zonder uitzicht op vast werk kan volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) grote gevolgen voor de mensen op persoonlijk vlak met zich meebrengen. Maar kan ook een gevaar opleveren voor de economie en de concurrentiepositie van ons land.

Minder zekerheden

De WRR is een van de belangrijkste adviseurs van het kabinet. Zij deden onderzoek naar de invloed van de flexibilisering van de arbeidsmarkt op werknemers en werkgevers. De WRR maakt zich zorgen “De grote zekerheden van vroeger – sociale zekerheid, relaties, werk – zijn de laatste jaren één voor één minder zeker geworden”, zo zegt Robert Went van de WRR. De opstap naar vast werk lijkt zo goed als te zijn verdwenen. Waar vroeger bijna de helft van de werknemers met een jaarcontract een vaste aanstelling kreeg is dit nu nog maar één op de acht.

Gevolgen toename tijdelijke contracten

De gevolgen van de toename van het aantal tijdelijke contracten zijn niet gering. Er zijn gevolgen op allerlei fronten. Ten eerste op persoonlijk vlak. Het als maar blijven hangen in een jaarcontract zorgt voor een gebrek aan waardering en erkenning. Mensen durven in hun werk geen risico’s meer te nemen en spelen op veilig om hun baan te behouden. Dit betekent dat je hiermee inlevert op innovatievermogen en creativiteit. Ook kan het gevolg hebben voor de motivatie van werknemers.

Daarnaast zal iemand met een tijdelijk contract ook minder snel grote beslissingen nemen zoals het kopen van een huis en het stichten van een gezin. Dit soort zaken worden bij gebrek aan zekerheid uitgesteld. Dit heeft ook weer zo zijn weerslag op de economie.

Meer vastigheid

Het WRR komt in zijn rapport met voorstellen voor maatregelen die vooral bij tijdelijke krachten voor meer vastigheid moeten zorgen. Zo wordt het idee geopperd om een premie te betalen aan werkgevers die mensen in vaste dienst nemen. Een ander voorstel is om ook tijdelijke werknemers bij hun vertrek een transitievergoeding mee te geven, die zij kunnen inzetten voor hun eigen ontwikkeling.

Ingroeicontracten

In andere landen speelt het probleem ook, hoewel meestal wel in mindere mate. In Italië wordt momenteel geëxperimenteerd met ingroeicontracten. Dit houdt in dat werknemers meer rechten krijgen naarmate ze langer in dienst zijn. Ook dat zou wellicht een optie kunnen zijn.

Of de regering ook daadwerkelijk iets met deze adviezen zal doen is nog niet bekend.