“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Vakcentrale FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW zijn het er niet mee eens dat de Tweede Kamer de hervorming van de arbeidscontracten met een jaar heeft uitgesteld.

De voorman van de VNO-NCW laat weten dat hij zich heeft gestoord aan het feit dat in de Kamer is gezegd dat werkgevers massaal hun jonge werknemers zouden ontslaan. De voorzitter van de FNV vindt het spijtig dat de Tweede Kamer het niet aandurft om nu al de druk op werkgevers op te voeren om mensen eerder in vaste dienst te nemen.

Sociaal akkoord en arbeidscontracten

In de Tweede Kamer is gedebatteerd over de wet die regelt dat het voor werkgevers minder aantrekkelijk wordt om met tijdelijke contracten te werken. Zo kunnen werkgevers straks een werknemer nog voor de periode van twee jaar tijdelijke contracten geven. Momenteel is deze periode drie jaar. Ook moeten ze na die periode straks zes maanden wachten om de werknemer opnieuw in dienst te nemen. Nu geldt hier een periode van drie maanden voor. De wet bepaalt ook dat de lengte van de WW korter wordt. Tevens komt er een einde aan de hoge ontslagvergoedingen. Deze wet is een gevolg van het sociaal akkoord dat vorig jaar werd gesloten tussen het kabinet en de sociale partners.

Uitstel hervorming flexcontracten

Een meerderheid in de Kamer wilt de hervorming van de flexcontracten uitstellen tot 1 juli 2015. De hervorming zal dan samenlopen met de invoering van het nieuwe ontslagrecht. De FNV en VNO-NCW zijn het daar niet mee eens, maar begrijpen dat ondernemers nu erg terughoudend zijn. Echter door de aantrekkende economie wordt wel geïnvesteerd in vaste werknemers. Het FNV en VNO-NCW geven aan dat het juist belangrijk is dat werkgevers ook jongere werknemers gaan aantrekken.

Doorpakken flexcontracten

Volgens de FNV-voorzitter is het aanpakken van de flexcontracten nodig om jongeren de mogelijkheid te geven dat ze een vast dienstverband krijgen en inkomen hebben. De FNV-voorman is wel blij dat de hervormingen grote steun krijgen in de Tweede Kamer en dat er een begin is gemaakt met de aanpak van onzeker werk.