“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Vanaf 1 juli 2017 zijn er een aantal veranderingen op de Arbowet van kracht.  De overheid verwacht dat werkgever, werknemer en de bedrijfsarts beter gaan samenwerken om beroepsziekten te voorkomen. Hier de belangrijkste maatregelen op een rijtje:

  1. Werkgevers zijn verplicht een basiscontract aan te gaan met een arbodienstverlener. Doet de werkgever dit niet, dan kan er een boete worden opgelegd.
  2. De werknemer krijgt het recht op een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts. Hier kunnen zij terecht als zij het niet eens zijn met het oordeel van de bedrijfsarts. De kosten hiervoor komen voor rekening van de werkgever.
  3. In het kader van preventie krijgen werknemers de mogelijkheid om op een open spreekuur van de bedrijfsarts langs te komen. Zij kunnen tijdens dit spreekuur zelf de bedrijfsarts benaderen met gezondheidsvragen die te maken hebben met het werk.
  4. De bedrijfsarts krijgt het recht om de werkplek te bezoeken. Bij oplopend ziekteverzuim kan dit een goede manier zijn om de oorzaak te achterhalen.
  5. De OR krijgt instemmingsrecht bij het aanstellen en benoemen van een preventiemedewerker.