“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Voorstel begroting 2004 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Concrete maatregelen in de WW-uitkering

  • Wie een beroep wil doen op de WW-uitkering moet 39 van de laatste 52 weken hebben gewerkt (was 26 uit 39) en vier van de laatste vijf jaar hebben gewerkt.
  • De kortdurende WW-uitkering wordt afgeschaft.
  • De vervolguitkering (die volgt op de van het loon afgeleide uitkering) wordt afgeschaft.
  • Aanvullingen van voormalige werkgevers op WW-uitkeringen worden deels in mindering gebracht op de uitkering.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid