“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Verzekerden met een rechtsbijstand moeten de kans krijgen zelf een advocaat te kiezen. De rechtsbijstandsverzekering mag niet zondermeer bepalen wie er namens de verzekerde optreedt.

Dit stelt het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. De rechters bogen zich over het geschil tussen de DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij en een verzekerde. De cliënt wilde dat de maatschappij hem een zelf uitgekozen arbeidsrecht advocaat vergoedde in een zaak om zijn ontslag aan te vechten. DAS bood slechts een eigen jurist aan om de man bij te staan. Volgens de rechters moet de vrije advocaatkeuze worden gewaarborgd.

‘Kosten rechtsbijstand nemen fors toe’

Het Verbond van Verzekeraars is door deze uitspraak bang dat hierdoor goed betaalbare juridische hulp in het gedrang komt. Hierdoor moeten rechtsbijstandverzekeraars mogelijk veel vaker dan nu zaken uitbesteden aan externe advocaten. De kosten van rechtsbijstand zullen dan fors toenemen, aldus het verbond in een reactie. „Zeker nu de overheid ook nog fors verder bezuinigt op de gesubsidieerde rechtsbijstand, kan dit tot gevolg hebben dat de toegang tot het recht voor een grote groep Nederlanders sterk wordt verminderd.”

In welke gevallen een verzekerde zelf zijn advocaat mag kiezen is geregeld in de Nederlandse wet, maar deze wet is gebaseerd op een Europese richtlijn uit 1987. Het geschil waar het Hof zich over boog gaat over de interpretatie van die richtlijn.