“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Werklozen voelen zich over het algemeen minder gezond dan mensen met een betaalde baan. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Goed of uitstekend

Het onderzoek werd gehouden onder 112.000 mensen. Deze mensen werden tien jaar lang in de gaten gehouden.  Van al deze mensen beoordeelde 90 procent van de werkenden hun gezondheid als goed of uitstekend. Dit percentage lag een stuk lager bij de werklozen. Van de mensen zonder baan beoordeelde slechts 76 procent hun gezondheid als goed of uitstekend. Uit de enquête kwam een apart verschil tussen werkenden en werklozen naar voren. Zo voelden de mensen zonder baan zich vaker ‘uitstekend’ of ‘slecht’. Werkenden gaven in hun antwoorden minder uitersten aan en kozen vaker voor ‘goed’.

Het vinden van een baan

Of je je gezond voelt of niet blijkt ook effect te hebben op de kans op het vinden van een baan. Mensen die zich gezond voelen, vinden vaker een baan. In de tienjarige onderzoeksperiode vond ruim 40 procent van de mensen die zich ‘uitstekend’ voelden een betaalde baan. Van de werklozen die hun gezondheid als ‘slecht’ aanmerkten vond maar zeven procent een betaalde baan. Ook wisten de ‘gezonde’ mensen hun baan vaker te behouden. Zij kwamen minder vaak zonder werk te zitten, dan hun ‘ongezonde’ medemens.