“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

De komende twee jaar zal de werkgelegenheid in ons land verder aantrekken. Volgens de arbeidsmarktprognose van het UWV zal het aantal banen met 200.000 toenemen. Een flinke groei.

De sterkste groei vindt plaats in de uitzendsector. Toch neemt het aantal banen ook toe in de bouw, ict, horeca, detail- en groothandel en de zakelijke dienstverlening. Het UWV gaat ervan uit dat het aantal vacatures ligt zal stijgen en verwacht een afname van het aantal ww-uitkeringen.

Economisch herstel

Arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes geeft aan dat de banengroei past bij de ontwikkeling van het economisch herstel. “Voor de arbeidsmarkt was 2013 een zwart jaar. Er waren veel faillissementen en de werkloosheid was hoog. De kanteling kwam vorig jaar toen er sprake was van een inhaalgroei”, aldus Witjes.

Dit jaar 114.000 banen

Het UWV verwacht dat het aantal banen dit jaar met 114.000 toeneemt. Hierbij gaat het om 93.000 werknemersbanen en 21.000 zelfstandigen. Volgend jaar verwachten zij een toename van 93.000 banen. Het aantal werknemersbanen neemt dat iets af, terwijl er meer zelfstandigen bijkomen.

Sectoren

De komende twee jaar zal er in bijna alle sectoren sprake zijn van een toename van de werkgelegenheid. Zo neemt het aantal banen in de bouwsector voor het eerst toe sinds 2008. Ook in de zorgsector stijgt het aantal banen door de vergrijzing. De enige sector waar de banenkrimp doorzet is de financiële sector. In 2007 waren er in deze sector nog 284.000 banen. In 2021 verwacht het UWV dat er nog maar 217.000 arbeidsplaatsen zijn in deze sector.