“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Werkloosheid blijft komende maanden stijgen

27 mei, 2013 | Arbeidsmarkt
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

In de maand april is de werkloosheid met 24.000 personen gestegen tot 489.000. Dat is 6,2 procent van de beroepsbevolking.
Het CBS voorziet dat de werkloosheid de komende maanden verder stijgt.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekendgemaakt. De stijging van de werkloosheid in april was relatief sterk. Gemiddeld over de afgelopen 3 maanden nam de werkloosheid met 7000 personen per maand toe. Het is ruim 6 jaar geleden dat het werkloosheidspercentage hoger was dan 6 procent. Het aantal werklozen nam in april bij zowel mannen als vrouwen toe. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met ruim 3000 is gedaald tot 292.000. Vorige maand werden er vooral minder uitkeringen verstrekt aan mensen jonger dan 25 jaar en aan mannen. Vrijwel alle sectoren vertoonden een daling van het aantal WW-uitkeringen. De afname was relatief het grootst bij seizoensgevoelige sectoren als landbouw en bouw.

Volgens de onderzoekers was ruim een kwart van de uitkeringen bestemd voor 55-plussers. Deze groep steeg het afgelopen jaar met bijna 14 procent tot 76.000. Het aantal uitkeringen voor jongeren tot 25 jaar is met 12.000 beperkt. Wel nam hun aantal het afgelopen jaar met bijna 41 procent sterk toe.

Komende maanden

Volgens een econoom van het CBS wijzen alle indicatoren op een verdere stijging van de werkloosheid de komende maanden. Maar hij wijst er ook op dat ons land in Europees opzicht nog altijd een van de landen is met de minste mensen zonder werk. ‘Voor Nederlandse begrippen is 6,2 procent hoog, maar in internationaal perspectief, heel erg laag’, aldus de CBS-econoom. Toch maakt vakbond CNV zich grote zorgen. ‘Duidelijk wordt dat het aantal langdurig werklozen toeneemt. Vooral daarover maak ik mij ernstige zorgen’, aldus CNV-vicevoorzitter Maurice Limmen. Hij pleit voor hogere investeringen in van-werk-naar werk-trajecten.

 

Bron: ANP, CBS