“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Werkloosheid treft migranten hard

11 mrt, 2014 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1321 beoordelingen

Allochtonen hebben het zwaar op de arbeidsmarkt. De belangrijkste reden hiervoor is de economische crisis. Echter discriminatie is ook een reden. Werkgevers hebben veel keus en kiezen liever voor een autochtone werknemer. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft dit in het Jaarrapport Integratie 2013 kenbaar gemaakt.

Hogere werkloosheid migranten

De werkloosheid onder niet-westerse migranten is ruim driemaal zo hoog als onder autochtonen: 16 tegen 5 procent. Vooral bij jongeren is het verschil groot. Bij de Marokkaanse Nederlanders en vluchtelingen is de situatie het ongunstigst. Zij zijn veel vaker werkloos dan autochtone Nederlanders met dezelfde kwalificaties. Discriminatie lijkt hier toch de oorzaak voor te zijn.

Beroepsniveau migranten

Het beroepsniveau van migranten ligt lager dan dat van autochtonen. Desondanks is het beroepsniveau van migranten sinds 2001 wel gestegen. Tussen 2001 en 2012 steeg het aantal migranten op een hoog beroepsniveau van 19 naar 24 procent. Ook het aantal vrouwelijke migranten met een betaalde baan nam toe, maar deze ontwikkeling is door de economische crisis tot stand gebracht.

Veel migranten in bijstand

Het gevolg van deze werkloosheid is dat niet-westerse migranten veel vaker afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. De inkomenspositie van niet-westerse migranten blijft flink achter. Gemiddeld bedraagt hun huishoudinkomen 18.000 euro per jaar. Bij autochtone Nederlanders is dat 25.000 euro.