“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Werklozen met uitkering moeten snel nieuwe baan vinden

28 mrt, 2014 | Arbeidsmarkt
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Werklozen met een uitkering moeten in de eerste maanden van hun werkloosheid een nieuwe baan vinden. Dit is cruciaal blijkt uit een onderzoek van het UWV. De kans op het vinden van werk is in de eerste maanden het grootste. Van de werklozen voor wie de WW-uitkering afliep, stroomde 18,4% naar de bijstand en ging 2,3% met pensioen. Het aantal mensen dat voor zichzelf is begonnen of de arbeidsmarkt de rug toekeerde, is niet onderzocht.

Werklozen met uitkering en werk

Werklozen met een uitkering vinden gemiddeld binnen twee tot zeven maanden een nieuwe baan. Dit betekent dat de helft van de werklozen met uitkering een nieuwe baan vindt voor het aflopen van de maximale uitkeringsduur. De meeste werklozen met uitkering vinden een nieuwe baan voor evenveel uur als de vorige baan.

Oudere werklozen met uitkering

Werklozen met uitkering die ouder zijn dan 57 jaar vinden veel moeilijker een nieuwe baan. Maar drie van de tien oudere werklozen vindt voor het aflopen van de WW-uitkering een nieuwe baan. Dit aantal ligt een stuk lager dan jongere werklozen. En dit terwijl oudere werklozen gemiddeld langer een WW-uitkering ontvangen. Ze hebben vaak langer recht op een WW-uitkering omdat ze langer WW-duur hebben opgebouwd. Het blijkt dat naast oudere werklozen ook werklozen met een lage opleiding langer werkloos blijven.