“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers staat op dit moment op het laagste punt sinds 1996. Het percentage werknemers dat zich ziek meldt daalde in 2014 tot 3,8 procent.

Oorzaken daling

Als oorzaak voor deze daling van het aantal ziekmeldingen wordt de economische situatie genoemd. Mensen zijn bang om hun baan te verliezen en zijn daardoor minder snel geneigd zich ziek te melden. Ook de milde griepgolf in 2014 draagt bij aan het lage percentage. Over het algemeen worden er meer mensen door de griep geveld. In 2014 viel dat reuze mee.

Griep

De belangrijkste reden voor ziek melden is de griep. Hierdoor melden in de herfst en in de winter meer mensen zich ziek en hebben de griepgolven heel wat invloed op de cijfers. In 2014 was het aantal zieken door de griep vrij laag.

Groot of klein

Hoe groter het bedrijf, hoe hoger het verzuim. In kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers lag het ziekteverzuim in 2014 op 1,6 procent. Bij bedrijven met 10 tot 100 werknemers lag dit percentage al hoger, namelijk op 3,3 procent. Zijn er meer dan 100 werknemers, dan stijgt het percentage tot 4,6 procent. Dit is dus bijna driemaal zo hoog. De daling van het ziekteverzuim was zichtbaar in zowel grote als kleine bedrijven. Bij de grote bedrijven was de daling echter het sterkst.