“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

De eerste kamer heeft unaniem, ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wet is een goede basis voor het bereiken van gelijk loon voor gelijk werk. Door de wet kunnen onderbetaling, uitbuiting en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan.

Controle minimumloon

De meeste onderdelen van de wet zullen vanaf 1 juli 2015 in werking treden. Een aantal andere onderdelen per 1 januari 2016. Dit laatste geldt voor het verbod op inhoudingen en verrekeningen met het wettelijk minimumloon, de verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoeding op de loonstrook. Op deze manier kan beter worden gecontroleerd of het minimumloon ook daadwerkelijk wordt uitbetaald. Werkgevers hebben echter nog wel wat tijd nodig om dit door te voeren.