“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

WW en bijstand gestegen, arbeidsongeschiktheid gedaald

Het aantal WW-uitkeringen is in het vierde kwartaal van 2003 verder
toegenomen. Het lag eind 2003 op 287 duizend. De WW steeg in de tweede
helft van 2003 met gemiddeld 6 duizend uitkeringen per maand. Deze stijging
is minder groot dan in de eerste helft van 2003. Dit blijkt uit cijfers van het
CBS. Het aantal bijstandsuitkeringen is in het derde kwartaal met duizend
uitkeringen per maand toegenomen en lag eind september 2003 op 330
duizend. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is daarentegen vorig
jaar met duizend uitkeringen per maand gedaald tot 982 duizend eind 2003.
WW stijgt in tweede helft 2003 minder hard

Eind 2003 lag het aantal WW-uitkeringen op 287 duizend. De laatste keer dat
dat niveau werd bereikt was februari 1999. Na seizoencorrectie kwam het
aantal WW-uitkeringen eind vorig jaar uit op 289 duizend. Het is in de tweede
helft van 2003 met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. Dat is minder
dan in de eerste helft van 2003, toen het met ruim 8 duizend per maand steeg.

De stijging is nog wel groter dan in 2002, toen de WW met gemiddeld 3
duizend uitkeringen per maand toenam. De bijstand neemt met duizend uitkeringen per maand toe. Eind september 2003 lag het aantal bijstandsuitkeringen op 330 duizend. Dat is 3 duizend meer dan een kwartaal eerder. In een jaar tijd is de bijstand toegenomen met 13 duizend uitkeringen, een gemiddelde van ruim duizend per maand. Vooral het aantal bijstandsuitkeringen aan alleenstaanden en personen onder de 35 jaar nam toe. Het tempo van de stijging van de bijstand ligt wel lager dan dat van de WW.

Bron: CBS 14-04-2004