“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Vrijdag 9 juli 2004 – DEN HAAG – Hoogte en duur van WW-uitkeringen blijven komend jaar nog buiten schot bij de bezuinigingen. Dat blijkt uit de ingrepen waarover minister Zalm (Financiën) een principe-akkoord heeft gesloten met zijn collega-ministers. Vandaag moet het kabinet instemmen met het bezuinigingspakket dat de komende jaren 750 miljoen euro moet opleveren.

Dat kan nog lastig worden omdat Onderwijsminister Van der Hoeven nog tegenstribbelt. Zij zou tot 143 miljoen euro moeten inleveren van haar budget.

Niet van tafel

Voor het terugbrengen van de maximale lengte van de WW-uitkering van vijf naar twee jaar vonden Zalm en minister Brinkhorst van Economische Zaken hun collega De Geus (Sociale Zaken) op hun weg. Hoewel de maatregel niet voorkomt op het bezuinigingslijstje waar het kabinet vandaag over moet besluiten, heeft Zalm al wel aangekondigd dat de maatregel wat hem betreft nog niet van tafel is. Later deze zomer wil hij een ’fundamentele discussie’ binnen het kabinet over de toekomst van de WW.

Op het bezuinigingslijstje staat wel dat het collegegeld in het hoger onderwijs volgend jaar met honderd euro omhoog gaat.

Een andere maatregel die studerenden treft is dat de ov-jaarkaart voor studenten wordt omgezet in een lening. Ook wordt vastgelegd dat instellingen voor studenten vanaf 30 jaar een lagere bijdrage krijgen.

Gouden handdruk

Het kabinet wil dat ontslagvergoedingen die hoger zijn dan een nog vast te stellen wettelijke norm voortaan worden gekort op de WW-uitkering. Het plan om iemands gouden handdruk te verrekenen met de WW-uitkering had het kabinet vorig jaar al willen invoeren, maar werd toen van tafel gehaald onder druk van de vakbeweging. Het kabinet wil voorkomen dat ontslag een te aantrekkelijk alternatief wordt voor VUT en prepensioen.

Verder wordt de leeftijdsgrens voor de IOAW (een minimumuitkering voor oudere werklozen) opgetrokken van 50 naar 55 jaar. De IOAW is onder meer bestemd voor oudere werklozen van wie de WW-uitkering is verlopen. Zij behouden nog een minimumuitkering die niet wordt verrekend met eigen vermogen, zodat zij hun eigen huis niet hoeven op te eten. Nu komen 50-plussers er nog voor in aanmerking, straks alleen nog maar 55-plussers. De maatregel levert zo’n 30 miljoen euro op.

Ook op het budget van volksgezondheid wordt gekort. Verantwoordelijk minister Hoogervorst zal onder andere verder beknibbelen op de AWBZ, het fonds voor onverzekerbare ziektekosten.

Bron: 09-07-2004 Eindhovens Dagblad

Op het gebied van de WW-uitkering is veel veranderd. Bekijk onze pagina meest gestelde vragen over de WW-uitkering om weer helemaal op de hoogte te zijn!