“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ziek zijn en op vakantie gaan

31 jul, 2014 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Mag je op vakantie gaan terwijl jij je ziek hebt gemeld bij je werkgever? Dit mag.  Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden waaraan jij moet voldoen.

Ziek en vakantie

Het kan dat jij ziek genoeg bent om niet te gaan werken, maar wel op vakantie kan gaan. Je moet dit wel van tevoren met je leidinggevende of bedrijfsarts bespreken. De bedrijfsarts controleert dan of er geen medische bezwaren zijn voor je vakantiereis. Als je werkgever je toestemming geeft, kan je op vakantie gaan.

Vakantiedagen of ziektedagen

Je werkgever mag zonder jouw toestemming geen vakantiedagen inhouden voor de periode dat je op vakantie gaat. Aangezien je dan nog ziek staat gemeld, dienen de dagen waarop je vakantie geniet  als ziektedagen te worden aangemerkt. Als je ziek op vakantie gaat en je hebt toestemming van je werkgever, dan blijven je vakantiedagen dus behouden. Tenzij dit anders in de CAO, de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement benoemd is.

Ziek tijdens je vakantie?

Als je ziek bent geworden tijdens je vakantie, dan dien je dit gelijk te melden bij je werkgever. Deze dagen worden niet aangemerkt als vakantiedagen maar als ziektedagen. De periode dat je ziek bent, zal dus niet afgetrokken worden van de opgebouwde vakantiedagen.

 

Problemen met je werkgever over je vakantie tijdens je ziek zijn. Neem gerust contact met ons op.