“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Arbeidsongeschikt door psychische klachten

28 mei, 2015 | Arbeidsmarkt
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de hoofdoorzaak voor arbeidsongeschiktheid psychische klachten betreft. Met name jonge werknemers zijn de dupe hiervan. Een hoge werkdruk, baanonzekerheid en slechte leiding zijn de oorzaken hiervan.

Jongere werknemers

In januari 2015 waren er 823.000 arbeidsongeschikten. Daarvan kampten ruim 415.000 met psychische problemen. In de leeftijdsgroep tot 25 jaar is bijna 85% arbeidsongeschikt door psychische problematiek. Pas vanaf 45 jaar zijn werknemers hoofdzakelijk om fysieke redenen arbeidsongeschikt.

Redenen arbeidsongeschiktheid

Veel werknemers geven aan dat ze vaardigheden en kennis missen om hun functie goed uit te voeren. Vaak leidt dit tot ongeschiktheidsontslag. In andere gevallen leidt dit bij de werknemer tot verzuim en burn-outklachten. De werkdruk wordt steeds hoger en werkgevers verwachten veel van hun werknemers.