“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Commissie onderzoekt aanpassen kantonrechtersformule

27 mrt, 2008 | Ontslagvergoeding
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Naar aanleiding van de evaluatievergadering van afgelopen januari 2008 bekijkt een commissie van de Kring van Kantonrechters of de kantonrechtersformule (of abc-formule) aangepast moet worden. De formule dateert van 1998, maar wordt tussentijds regelmatig geëvalueerd en is al enkele malen aangepast. De kantonrechtersformule berekent de ontslagvergoeding.

Leeftijdscriteria

De commissie bekijkt nu of de leeftijdscriteria misschien herzien moeten worden. Op dit moment geldt bij ontslagzaken een ontslagvergoeding van één maandsalaris per dienstjaar. Werknemers boven de 40 jaar ontvangen 1,5 maand en vijftigers krijgen 2 maanden salaris per gewerkt jaar mee.

Redenen aanpassen kantonrechtersformule

Redenen voor een mogelijke aanpassing van de formule met betrekking tot de leeftijdscriteria zijn: vergrijzing, veranderingen binnen de arbeidsmarkt en verhoging van de pensioenleeftijd. Daarnaast spelen de financiën binnen bedrijven een rol. Met name het midden- en kleinbedrijf vindt dat de kantonrechter te weinig rekening houdt met hun financiële middelen bij het toekennen van een ontslagvergoeding.

Mocht de commissie in het najaar van 2008 adviseren dat er één en ander veranderd dient te worden, dan vinden die aanpassingen niet voor januari 2009 plaats.

Bron: ANP