“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

Het “Ontslagbesluit” is een ministeriële regeling en bevat naast procedure-voorschriften ook toetsingscriteria voor de beoordeling van een ontslagvergunning door het CWI.

Met ingang van 1 oktober 2006 kan een werkgever geen deeltijdontslag meer aanvragen bij het CWI voor een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Het CWI zal dan deze aanvraag weigeren. Tot 1 oktober 2006 verleende het CWI toestemming om het arbeidscontract van een langdurig arbeidsongeschikte medewerker (veelal na 2 jaar ziekte) aan te passen naar de feitelijk nog te werken uren. Dit gebeurde door middel van deeltijdontslag.

Vanaf 1 oktober 2006 voert het CWI de instructie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit. Deze bepaalt dat ook bij een verminderd aantal uren de arbeidsverhouding in stand blijft.

Werkgever en werknemer kunnen zonder dat daarvoor een ontslagprocedure noodzakelijk is de arbeidsovereenkomst in onderling overleg aanpassen aan de nieuwe situatie.

Het lijkt zeer verstandig voor zowel werknemer als werkgever dit door een [pagina:juridisch-advies-aanvragen?nt=cta juridisch specialist] te laten begeleiden.

Let op: Per 1 januari 2009 is het CWI onderdeel geworden van het UWV. De nieuwe naam voor het CWI is UWV WERKbedrijf.