“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

34 procent van de Nederlanders verzwijgt bij een sollicitatie op het cv het liefst zijn/haar leeftijd. Dit omdat twee op de drie Nederlanders verwacht dat dit een nadelige invloed kan hebben op het sollicitatieproces.

Geheimen voor de nieuwe werkgever

De Nationale Vacaturebank deed een onderzoek onder ruim 1.000 werkzoekenden. Hieruit blijkt dat er heel wat verzwegen wordt op cv’s. Zo laat een kwart van de sollicitanten een gat tussen twee werkgevers graag verdwijnen en verzwijgt 7 procent zijn of haar afkomst, omdat zij bang zijn hierdoor niet in aanmerking te komen voor een baan.

Positief over anoniem solliciteren

De mogelijkheid om anoniem te solliciteren spreekt veel mensen aan. 39 procent van de Nederlandse beroepsbevolking reageert hier positief op. Zij willen dat anoniem solliciteren zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Irene van Capelle, Brand Marketeer van Nationale Vacaturebank vertelt: “Veel werkzoekenden hebben het gevoel dat zij door bepaalde kenmerken zoals leeftijd, maar ook een gat in het cv, al snel op de stapel ongeschikt belanden. Niet helemaal ongegrond. Ook in het sollicitatieproces zijn er bepaalde vooroordelen. Anoniem solliciteren kan hier zeker bij helpen. Zo weet je zeker dat de beste kandidaat wordt geselecteerd voor de functie”.

Het sollicitatiegesprek

Behalve in het cv worden ook tijdens het sollicitatiegesprek de nodige zaken verzwegen. Zo geeft een op de tien aan liever niets te vertellen over hun vrijetijdsbesteding. Dit is volgens hen privé en doet niet ter zake. Elf procent verzwijgt een ziekte of zwangerschap en dertien procent is niet eerlijk over de reden waarom zij naar een baan zoeken. “Als sollicitant ben je niet verplicht over privézaken te praten. Maar als het van invloed is op jouw toekomstig functioneren is het niet verstandig om dit te verzwijgen. Eerlijkheid moet het uitgangspunt zijn”, zo zegt Van Capelle.