“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Medewerker wil weg bij werkgever

27 sep, 2013 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

Vier op de tien Nederlanders gaat na de crisis op zoek naar een nieuwe baan. Dit blijkt uit onderzoek onder 3000 respondenten van Unique uitzendorganisatie. Ook bij De Nationale Adviesbalie vindt het afgelopen half jaar een verschuiving plaats. Steeds meer medewerkers geven aan zelf weg te willen bij hun werkgever.

Medio 2012 veranderde de inhoud van de aanvragen op Ontslagkrijgen.nl. Meer medewerkers gaven aan zelf weg te willen bij hun huidige werkgever. Een opvallend verschijnsel ten tijde van een economische crisis. De verwachting dat medewerkers veilig in hun huidige functie blijven zitten lijkt niet op te gaan. Vanaf november is steekproefsgewijs aan 500 aanvragers gevraagd mee te werken aan een klein onderzoek. Het blijkt dat de economische crisis invloed heeft op de werksfeer en dit leidt tot onvrede onder medewerkers.

Twintig procent wil weg bij werkgever

De respondenten geven aan weg te willen bij hun werkgever zodra de kans daar is. Dit kwam ook naar voren in een onderzoek van Unique uitzendorganisatie. Maar liefst 20% van de respondenten geeft aan op zoek te zijn naar nieuw werk. Ze gaven aan het liefst te wachten op een economisch stabielere periode. Echter zijn ze nu al aan het oriënteren naar de mogelijkheden. Indien er met de werkgever een overeenkomst kan worden gemaakt dat ze eerder weg kunnen staan de meeste medewerkers hier voor open. De crisis lijkt medewerkers dus niet tegen te houden op zoek te gaan naar nieuw werk. Integendeel, een groot deel van de respondenten geeft aan dat de crisis juist de oorzaak is van deze keuze.

Negatieve werksfeer door crisis

De crisis lijkt een negatieve invloed te hebben op de werksfeer. Van de respondenten die aangeven weg te willen geeft één derde aan dat dit komt door de negatieve sfeer op werk. Zij vinden dat er door de crisis meer stress op de werkvloer is ontstaan. Hierdoor raken managers en collega’s eerder geïrriteerd. Ook is de onderlinge druk om te presteren hoger. Dit komt de sfeer niet ten goede. Eerder bleek dit ook uit onderzoek van de LVV (Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen).

Overige redenen voor ontslag

Onder de respondenten jonger dan 40 jaar geeft 15 procent aan ontevreden te zijn met hun huidige functie. Zij missen uitdaging en vinden dat ze te weinig mogelijkheden krijgen om door te groeien. Dit heeft hen ertoe doen besluiten op zoek te gaan naar een andere baan. Onder de 40-plussers lijkt langdurige ziekte ook een reden te zijn om weg te willen bij de werkgever. Zij hopen samen met de werkgever een regeling te treffen.

Bron: Ontslagkrijgen.nl