“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Minder jongeren vragen WW-uitkering aan bij UWV

16 jun, 2016 | Arbeidsmarkt
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

Steeds minder jongeren (tot 27 jaar) vragen bij het UWV een nieuwe ww-uitkering aan. Het aantal dat bij de uitkeringsinstantie de uitkering aanvraagt is de afgelopen zes maanden gedaald. Er zijn het afgelopen jaar 50.150 uitkeringen verstrekt, dit is 12% minder dan vorig jaar, toen waren het er ruim 57.000. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van het UWV en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Sector afhankelijk

Vooral jongeren die werkzaam zijn in de bouw- en zorgsector vroegen minder vaak een ww-uitkering aan. In de bouw daalde het aantal aanvragen met 37% en in de zorgsector waren er 31% minder aanvragen. De onderzoekers geven aan dat dit komt door de stilstand van de banenkrimp in deze sectoren.
In de detailhandel en de sectoren vervoer en opslag is wel een kleine stijging te zien bij de nieuwe uitkeringsaanvragen. Dit is het gevolg van de grote faillissementen de afgelopen periode.

Profiel werkzoekende

Eind maart waren er bijna 98.000 jongeren werkzoekende volgens de gegevens van het UWV. Bijna de helft van deze jongeren is laagopgeleid en hebben geen goede startkwalificaties voor een baan. In totaal is 9% van de werkzoekenden hoogopgeleid.

WW-uitkeringen

Het UWV heeft bijna 37.000 lopende ww-uitkeringen verstrekt aan jongeren. Bij jongeren zijn vaak meer schommelingen als onder volwassenen. Dit komt omdat jongeren in vergelijking met volwassen vaak een flexibel contract en een korter arbeidsverleden hebben.

Vacatures

Er is een lichte daling te zien bij vacatures op mbo-niveau. Tussen september 2015 en februari 2016 waren er bij 158.000 duizend vacatures, dat is 5% minder dan het jaar daarvoor in dezelfde periode. De daling is vooral te zien Groningen, Friesland, Helmond-de Peel en Flevoland. De grootste stijging was te zien in Zaanstreek-Waterland, Rijk van Nijmegen, Zuid-Kennemerland en IJmuiden. In sommige sectoren is het aantal vacatures op mbo-niveau gestegen; orde en veiligheid (64%), bouw (25%), mobiliteit (22%) en de zorg (14%).

Kans op een baan

Om een grote kans te maken op een baan, moeten jongeren volgens het SBB kiezen voor de opleidingen mbo-verpleegkunde, manager retail of kok. Uit het onderzoek van het UWV en SBB komt naar voren dat het aantal mbo-leerlingen stabiel is gebleven in het leerjaar 2015-2016 vergeleken met het jaar ervoor. Op dit moment volgen ruim 475.000 jongeren een mbo-opleiding. Er is een kleine daling van 3% onder de mbo-studenten die werk en school combineren, het zijn er nu ruim 97.000. Er zijn wel iets meer jongeren bij gekomen die voor de beroepsopleidende leerweg (BOL) kiezen, meer dan 377.000. De zorgsector heeft de meeste leerlingen en gediplomeerden.

Heb jij vragen over jouw WW-uitkering? Bezoek dan onze pagina meest gestelde vragen over de WW-uitkering!