“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Deskundigen voorspellen een ontslaggolf voor 2015. Zij verwachten dat er voorlopig geen eind komst aan de vele ontslagen. Veel grote bedrijven als Randstad, Imtech en Office Depot schrappen veel banen. Ook de zorgsector krijgt te maken met een grote ontslagronde.

Economie groeit niet snel genoeg

Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg, geeft aan dat de economie groeiende is. De economie groeit echter niet snel genoeg om de schade op de arbeidsmarkt te herstellen. De crisis duurt al een lange tijd. Voor veel bedrijven te lang waardoor ze alsnog moeten reorganiseren. Econoom Theo Smid van de Rabobank constateert ook dat de economie langzaam groeit. De verwachting is dat dit weer tot een ontslaggolf gaat leiden.

Efficiënter werken

Hoogleraar Ton Wilthagen geeft tevens aan dat veel bedrijven efficiënter zijn gaan werken. Businessmodellen worden aangepast. De kosten moeten omlaag en de winst omhoog.

CBS constateert groei

Het Centraal Bureau voor de Statistiek constateert een bescheiden groei op de arbeidsmarkt. „De economische groei in ons land is heel bescheiden. We hoeven de komende periode niet veel extra banen te verwachten”, aldus hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. „Bovendien ligt het aantal faillissementen nog steeds op een hoog niveau. Sommige bedrijven moeten wel reorganiseren om te voorkomen dat ze failliet gaan.”

Nieuw ontslagrecht

Volgend jaar gaat de Wet Werk en Zekerheid in. Met de komst van deze wet wordt het voor werkgevers makkelijker om werknemers te ontslaan. Dit zou eventueel voor een piek in ontslagen kunnen zorgen.

Herstel arbeidsmarkt

Rabobank econoom Theo Smid geeft aan dat we het ergste gehad hebben. „Maar het echte herstel op de arbeidsmarkt vindt pas over twee jaar plaats.’’ Ook econoom Marten van Garderen is redelijk optimistisch. Hij verwacht niet dat er een nieuwe ontslaggolf komt. “Steeds meer sectoren trekken aan”.