“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ouderen tijdelijk ontzien in nieuwe ontslagrecht

9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

Per 1 juli 2015 gaat het ontslagrecht op de schop. Ontslagvergoedingen worden in het nieuwe ontslagrecht aan banden gelegd. Toch gaat het kabinet bij deze maatregel tijdelijk werknemers van boven de 50 ontzien. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Als ze minstens 10 jaar in dienst zijn geweest, kunnen ze tot 2020 een hogere vergoeding meekrijgen dan anderen. Kleinere bedrijven (tot 25 werknemers) hoeven dat hogere bedrag niet te betalen omdat dit hen te veel in financiële problemen zou brengen.

Nieuwe ontslagrecht

Het voorstel van de minister bevat maatregelen die in het sociaal akkoord met vakbonden en werkgevers zijn afgesproken om de arbeidsmarkt te hervormen. De ontslagvergoeding bedraagt straks nog maximaal 75.000 euro (of een jaarsalaris, als dat hoger is). Het geld moet worden gebruikt om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Op dit moment kunnen ontslagen werknemers met een hoog salaris en een lang dienstverband nog tonnen meekrijgen. Het maximeren van de ‘gouden handdruk‘ maakt ontslagen goedkoper voor bedrijven.

Ontslagprocedure

De ontslagprocedure wordt in de toekomst eenvoudiger. Het is de bedoeling dat de ontslagprocedure hierdoor sneller gaat. Ontslagaanvragen lopen voortaan in beginsel via uitvoeringsinstantie UWV. Alleen bij ontslag om persoonlijke redenen (zoals een arbeidsconflict) wordt de kantonrechter ingeschakeld.

WW-uitkering

Naast het ontslagrecht gaat de WW op de schop. De maximale duur van een WW-uitkering wordt vanaf 2016 geleidelijk verlaagd. In 2019 heeft een werknemer nog maar 24 maanden recht op WW. Nu heeft een werknemer nog 38 maanden recht op WW. In cao’s kunnen werkgevers en bonden afspraken maken om de maximale WW-duur op 38 maanden te houden, maar ze moeten dat dan wel uit eigen zak betalen. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau levert de WW-ingreep 20.000 extra banen op.

Flexwerkers

Asscher doet daarnaast voorstellen om de positie van flexwerkers te verbeteren. Straks kan iemand met een tijdelijk contract al na twee jaar aanspraak maken op een vast contract. Nu is dat pas na drie jaar. Ook worden werknemers die via een payrollbedrijf werken, beter beschermd. ‘Nulurencontracten‘, waarbij werknemers alleen werken als ze worden opgeroepen, wil het kabinet terugdringen. In de zorg worden ze helemaal verboden.