“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Psychische problemen vaker reden arbeidsongeschiktheid

29 mei, 2015 | Algemeen, Arbeidsmarkt
9,5
Klanten vertellen

1257 beoordelingen

Slechte leiding, een hoge werkdruk en baanonzekerheid zorgen voor ernstige psychische problemen. Deze psychische problemen leiden vervolgens weer tot arbeidsongeschiktheid. Voor het eerst zijn niet meer fysieke problemen, maar psychische problemen hoofdoorzaak van arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Cijfers

In januari waren er in totaal 823.000 arbeidsongeschikten. Ruim 415.000 hiervan kampten met een psychische aandoening of een gedragsstoornis. Vooral jongeren worden geveld door psychische klachten. In de leeftijdsgroep tot 25 jaar zijn er 72.000 arbeidsongeschikten, waarvan maar liefst 61.000 te maken hebben met stress en andere psychische klachten. Pas vanaf leeftijdsgroep 45/55 jaar zijn fysieke klachten weer de hoofdreden van de arbeidsongeschiktheid. Volgens de inspectie SZW is deze verschuiving vooral te wijten aan de slechte leiding van werkgevers, een grotere werkdruk en baanonzekerheid door de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Kennis en vaardigheden

Een ander punt dat lijkt te leiden tot meer verzuim en burn-outklachten is het gebrek aan nieuwe kennis en vaardigheden. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en het TNO. Van alle werknemers geeft 23 procent aan dat zij nieuwe kennis en vaardigheden missen, die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Onder werknemers die dit aangeven is het verzuimpercentage hoger dan bij werknemers die aangeven over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken. Ongeschiktheidsontslag komt redelijk veel voor.