“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Sociaal akkoord vakbond met het kabinet

27 sep, 2004 | Wet & regelgeving
9,5
Klanten vertellen

1294 beoordelingen

De belangrijkste punten uit het sociaal akkoord tussen de vakbonden en het kabinet zijn:

Geen korting op uw WW-uitkering

Het plan van het kabinet om de ontslagvergoeding te korten op de WW-uitkering is voorlopig van de baan. In de loop van 2005 geeft de Sociaal-Economische Raad (bestaande uit vertegenwoordigers van het CNV, FNV, andere vakbonden, werkgevers en onafhankelijke leden) het kabinet een advies over de toekomst van de WW.

Indien u binnenkort ontslagen wordt en u daarbij een ontslagvergoeding krijgt, wordt deze niet gekort op de WW-uitkering.

Geen aanscherping van de weken-eis voor de WW

Het kabinet wilde de weken-eis voor de WW aanscherpen.

Het plan was dat: wie een beroep wil doen op de WW-uitkering moet 39 van de laatste 52 weken hebben gewerkt en vier van de laatste vijf jaar hebben gewerkt.

Voorlopig verandert de huidige weken-eis voor de WW niet.
Dat betekent dat u in de 39 weken voordat u een uitkering aanvroeg 26 weken moet hebben gewerkt.

Ook hierin wordt in de loop van 2005 van de Sociaal-Economische Raad advies gevraagd.

KABINETSVERKLARING d.d. 5 november 2004

Naar aanleiding van het met de Stichting van de Arbeid gevoerde overleg op 5 november 2004 en in aanmerking nemend de Verklaring van de Stichting van de Arbeid d.d. 5 november 2004, zal het kabinet de volgende wijzigingen aanbrengen in het voorgenomen beleid.

Het Kabinet houdt de behandeling van de wetsvoorstellen inzake de anticumulatie WW en de kortdurende uitkering aan tot 1 april 2005. De SER levert voor 1 april het advies over toekomstbestendigheid van de WW. Een SER-advies dat (volgens CPB-ramingen) vorm geeft aan eenzelfde volumereductie in de WW als de kabinetsvoornemens zal voor het kabinet zeer zwaarwegend zijn. De in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde centrale organisaties van werkgevers en werknemers hebben in het overleg van heden toegezegd dat dit WW-advies dient te passen in de toekomst agenda zoals verwoord in de preambule.