“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Stress op het werk meest voorkomende beroepsziekte

24 dec, 2013 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

De meest voorkomende beroepsziekte in Nederland is stress op of over het werk. Ongeveer een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Dit stelt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

De werkgerelateerde psychische klachten worden vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, onzekerheid over de baan of agressie en geweld op de werkvloer.

Bespreekbaar maken

Werknemers durven dit onderwerp vaak niet aan te kaarten, waardoor de klachten alleen maar groter worden, aldus Asscher. Aan het onderwerp werkgerelateerde psychische klachten wordt daarom vier jaar lang samen met werkgevers en werknemers extra aandacht besteed. Asscher wil een maatschappelijke dialoog op gang brengen. Daarnaast gaat de Inspectie SZW bij controles extra aandacht besteden aan werkstress.

Risico’s beroepsziekte aanpakken

Asscher wil in eerste instantie de grootste risico’s aanpakken. Deze zijn: werkdruk, agressie, geweld en intimidatie op en rond het werk. In bijvoorbeeld het onderwijs en in de financiële sector wordt de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door hoge werkdruk. Hierna komen het bestrijden van discriminatie en pesten op de werkvloer aan bod. De aanpak richt zich daarnaast op een aantal doelgroepen met een hoger risico op uitval, zoals  flexwerkers en mantelzorgers.

Werkdruk

Ongeveer 40 procent van de werkende Nederlanders ervaart werkdruk. Vorig jaar gaf ruim twee miljoen mensen aan regelmatig onder hoge tijdsdruk te moeten werken. Ruim een miljoen werknemers hebben te maken of te maken gehad met ongewenst gedrag van collega’s en ongeveer 100.000 werknemers worden systematisch gepest.