“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Toename flexwerkers is zorgwekkend

16 nov, 2015 | Arbeidsmarkt
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Zowel FNV-voorzitter Ton Heerts als CNV-voorzitter Maurice Limmen vinden de toename in het aantal flexwerkers en zelfstandigen zorgwekkend. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat steeds meer mensen als zzp-er aan de slag gaan of flexibel werken. Het gaat ten koste van mensen met een vast contract en creëert schijnzekerheid, aldus Ton Heerts.

Vast contract

Het aantal mensen met een vast contract is sinds 2008 met 600.000 gedaald. Het aantal flexwerkers en zzp-ers stijgt. De vakbonden willen dat het de andere kant op gaat. Werknemers zouden eerder een vast contract moeten krijgen. In de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is opgenomen dat werknemers maximaal twee jaar een tijdelijk contract mogen krijgen. FNV voorzitter Heerts verwacht dat de wet wel werkt, maar het tijd nodig heeft om een trend te keren.

Meer vacatures

Het CBS maakte tevens bekend dat het aantal vacatures stijgt. De banengroei is vooral toe te schrijven aan het aantal uitzendkrachten. Het aantal werknemers bij uitzendbureaus is op jaarbasis met 12 procent gestegen.