“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1293 beoordelingen

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Donner en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen (CWI) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) te fuseren. Vanaf 1 januari 2009 gaan de organisaties verder als WERKbedrijf binnen UWV. Doel van de fusie is om mensen nog sneller aan de slag te helpen.

Werkgevers en werkzoekenden kunnen in het vervolg voor al hun vragen terecht bij Locaties Werk en Inkomen (LWI). Deze locaties, ook wel Werkplein genoemd, worden verspreid over Nederland en bieden werkzoekenden en werkgevers één aanspreekpunt voor werk en alles wat daarmee te maken heeft. In de locaties werkt het UWV WERKbedrijf samen met de gemeenten. Dit moet leiden tot een betere dienstverlening aan de klant. De regionale samenwerking en het arbeidsmarktbeleid is van wezenlijk belang om de participatie binnen de samenleving te verhogen. Daarom wordt geïnvesteerd in de totstandkoming van regionale netwerken tussen de werkgevers(organisaties), onderwijsinstellingen en gemeenten en UWV WERKbedrijf. Goede arbeidsmarktinformatie is hierbij essentieel.

De fusie is een gevolg van de evaluatie van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. Het doel van de wet is om werk boven inkomen te stellen. Dit doel zou volgens de evaluatie beter bereikt kunnen worden als de dienstverlening meer geïntegreerd zou worden.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid