“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Vergeten woord kost ruim Euro 200.000

27 dec, 2006 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

De kantonrechter en het Hof laten ingrijpende gevolgen voor de werknemer van een concurrentiebeding, na ontslag, steeds vaker zwaar wegen. Een enkele verwijzing naar een personeelsreglement, waarin een beding is opgenomen, is allang niet meer voldoende. De kantonrechter in Amsterdam stelt dat een concurrentiebeding schriftelijk vastgelegd en persoonlijk tussen werkgever en werknemer overeengekomen moet zijn. De kantonrechter in Zwolle laat een verschrijving in de tekst van een beding (het woord “niet” ontbreekt terwijl een beding toch aangeeft dat een bepaalde handeling niet toegestaan is) voor rekening van de werkgever komen wat een claim van ruim 200.000 Euro van tafel veegt. Zelfs de Hoge Raad (november 2006) legt een verschrijving niet snel ten nadele van de werknemer uit en laat onduidelijke informatie voor rekening van werkgever komen.

De tekst van een voor de werknemer bezwarend beding is door de werkgever veelal opgesteld en van een extensieve uitleg in het voor deel van de werkgever kan daarom geen sprake zijn.

Let altijd goed op bij een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding kan zelfs na faillissement nog geldig zijn! Dit weten veel werknemers niet. Een specialist kan jou helpen.