“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Rechtsbijstandsverzekeraars mogen de verzekerde niet weigeren om een juridisch conflict te laten behandelen door de jurist van hun keuze. Tot die uitspraak is het Hof van Justitie op donderdag 7 november 2013 gekomen in een juridische procedure tegen DAS Rechtsbijstand. Volgens het Hof zijn de polisvoorwaarden in strijd met Europese regelgeving als daarin is opgenomen dat een juridisch geschil altijd door de juristen van de verzekeraar wordt behandeld. DAS heeft aangegeven de polisvoorwaarden aan te passen op deze uitspraak over de vrije juristenkeuze.

Eigen keus

Het arrest van het Hof is goed nieuws voor mensen met een rechtsbijstandverzekering die liever hun zaak laten behandelen door een jurist van hun eigen keuze. Wie tot vandaag een juridisch geschil aanmeldde, moest het doen met de jurist die door de verzekeraar zelf werd aangewezen. De regel was dat alle geschillen door de eigen juristen van de rechtsbijstandsverzekeraar werden gedaan, behalve als de zaak verplicht door een arbeidsrecht advocaat moest worden behartigd. Volgens het Hof is dat in strijd met de Europese regelgeving en behoort de verzekerde zelf te kunnen bepalen wie hem vertegenwoordigt.

Deur op een kier

Door DAS Rechtsbijstand wordt erkend dat de huidige praktijk in strijd is met de regelgeving. DAS geeft aan dat de polisvoorwaarden per direct worden gewijzigd. Uit de berichten blijkt verder dat DAS de deur slechts op een kiertje wenst open te zetten: alleen als er geprocedeerd moet worden, mag de verzekerde kiezen. Hij moet zijn zaak wel bij DAS melden en de eigen juristen gaan de zaak behandelen. Pas als de verzekerde naar de rechter moet, mag hij zijn eigen keuze voor een advocaat kenbaar maken. Volgens mr. J. Roose van Yuris Rechtshulp is dat een verkeerde uitleg van het arrest. “Het gaat in de eerste plaats niet alleen om de keuze voor een advocaat. De verzekerde mag ook kiezen voor een gespecialiseerd jurist die in staat is de zaak te doen.” Volgens Roose is het bovendien onjuist dat rechtsbijstandverlening zoals het Hof bedoelt beperkt zou zijn tot het voeren van procedures. Het gaat om de gehele behandeling van een zaak. “Het lijkt erop dat DAS de verandering wil tegenhouden, door de verzekerde alsnog te verplichten eerst in zee te gaan met een eigen jurist en pas later, als het dossier al volop in behandeling is, de keuze te geven.”

Naturaverzekering

De meeste rechtsbijstandsverzekeringen zijn zogenaamde naturaverzekeringen. Dit houdt in dat de verzekering niet een bedrag uitkeert, maar dat de hulpverlening door de verzekeraar zelf wordt aangeboden. Dit heeft ertoe geleid dat rechtsbijstandsverzekeraars zelf grote aantallen juristen in dienst hebben om de zaken behartigen. Door het arrest van het Hof is de kans groot dat dit zal gaan veranderen. Dat is voor de sector geen verkeerde ontwikkeling, de kans is groot dat het aanbod van juridische diensten gevarieerder wordt en dat de verzekerde rechtszoekende meer keuze heeft. Dat is niet beperkt tot de grote verzekeraars of een dure advocaat. Ook de vaak gespecialiseerde jurist is een prima alternatief om prijsbewust kwalitatief goed werk te leveren.