“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Zwangerschapsdiscriminatie vooral bij tijdelijke contracten

10 nov, 2017 | Algemeen, Arbeidsmarkt
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Momenteel is er veel aandacht voor het in dienst nemen van zwangere vrouwen. Toch blijkt dat zwangere vrouwen nog altijd gediscrimineerd worden als het om werk gaat. Hierbij gaat het vooral om vrouwen met een tijdelijke contract of uitzendkrachten.

Meldpunt zwangerschapsdiscriminatie

Het College voor de Rechten van de Mens houdt de situatie scherp in de gaten. Zij analyseerden ruim achthonderd meldingen die binnen kwamen op een meldpunt dat in het voorjaar werd geopend. Terwijl het meldpunt pas zes weken actief was, kwamen er toch al 855 meldingen binnen waarbij vermoedelijk sprake was van zwangerschapsdiscriminatie. Bij bijna alle meldingen was er sprake van ontslag door de zwangerschap of ziekte of aandoeningen die hieruit voort kwamen.

Tijdelijke contracten

Bij meer dan de helft van de gevallen ging het om vrouwen met een tijdelijk contract. Daarnaast waren er ruim 150 meldingen van uitzendkrachten of werknemers die gedetacheerd waren. Bij de helft van alle meldingen bij het meldpunt werd het contract niet verlengd, nadat de medewerkster had aangegeven zwanger te zijn. Bij een kwart van de meldingen volgde het ontslag, zodra de zwangerschap bekend was.

Geen werk of slecht functioneren

Meestal wordt de zwangerschap niet door de werkgever aangewezen als reden, maar wordt er een andere reden verzonnen. De meest voorkomende redenen van ontslag zijn (volgens de werkgevers) slecht functioneren of het feit dat er geen werk meer was.

Actie blijft nodig

Uit deze feiten blijkt dat het nodig blijft om aandacht te vragen voor een gelijke behandeling van zwangere vrouwen. Het College voor de Rechten van de Mens heeft een serie aanbevelingen naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd.