“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

Als het aan de ministers Brinkhorst en De Geus ligt zullen ontslagvergoedingen en andere werknemersvergoedingen in de toekomst worden gekort op de werkloosheidsuitkering (WW). Dat staat in de nota ‘Kiezen voor Groei’ van beide ministers.

Het kabinet

Het kabinet is de afgelopen maanden diep in de sociale zekerheid aan het snijden. Niet alleen de WW-uitkering wordt vereenvoudigd en aan strengere eisen gebonden, maar ook de ontslagvergoeding zelf wordt kritisch bekeken.  De kantonrechtersformule berekent je jouw ontslagvergoeding. Het oordeel van het kabinet is hierbij duidelijk: ontslagvergoedingen zijn te hoog.

Wat is de laatste stand van zaken?

 • de vervolguitkering in de WW is afgeschaft (per 11 augustus  2003);
 • Minister De Geus (Sociale Zaken) stelt het dienstjarenbeginsel, beter  bekend als last-in-first-out, ter discussie (mei 2004);
 • de kortdurende WW-uitkering wordt afgeschaft (vermoedelijk per begin 2005);
 • en de zogenaamde wekeneis wordt aangescherpt tot 39 weken van de voorafgaande 52 weken in plaats van 26 weken van voorafgaande 39 weken (vermoedelijk per begin 2005);

Volgens minister de Geus houdt de huidige WW wetgeving geen rekening met een toegekende ontslagvergoeding en heeft het volgende in gedachten:

 • de kantonrechtersformule (abc-formule) wordt gehalveerd (nog in beraad);
 • de kantonrechtersformule wordt gemaximaliseerd op 1 bruto jaarsalaris (nog in beraad);
 • de ontslagvergoeding wordt volledig op de WW-uitkering gekort (vermoedelijke ingangsdatum: 1 januari 2005).

De kantonrechters en de werkgevers

Deze nog in beraad zijnde maatregelen zullen naar verwachting van de kantonrechters leiden tot meer inhoudelijke ontslagprocedures.
Een nog grotere werkdruk bij kantonrechters is dan het gevolg.

Daardoor zouden ontslagprocedures veel langer kunnen gaan duren dan nu het geval is. Juist door deze extra druk op de kantonrechter(s) en de extra ingeroepen hulp van de gespecialiseerde ontslagjuristen zullen de werkgevers uiteindelijk door deze maatregelen de rekening gepresenteerd krijgen. Want zolang de ontslagprocedure loopt zal de werkgever de werknemer wel zijn loon moeten doorbetalen.

Daarnaast zal de werknemer trachten de korting van zijn WW-uitkering te verhalen op zijn werkgever. Een substantiële verlaging van de standaardvergoeding zal ongetwijfeld leiden tot meer inhoudelijk bezwaar tegen ontslag en leiden tot een toename van het aantal rechtszaken.

De kantonrechtersformule is wel ergens op gebaseerd: een volgens de kring van kantonrechters eerlijke vergoeding bij ontslag.

En daar zijn de kantonrechters en werkgevers nu bang voor.

Jij als werknemer

In het kader van deze kabinetsplannen is extra verstandig om vooraf juridisch advies in te winnen of een juridisch adviseur in te schakelen als uw werkgever u dreigt te ontslaan.

Het bezuinigingen op de WW:

 • De WW-periode wordt verkort door het hanteren van het feitelijk arbeidsverleden in plaats van het huidige fictieve vanaf het 18 jaar;
 • Flex- en seizoenwerkers komen nauwelijks meer in aanmerking voor WW door de verzwaarde wekeneis van 39 uit 52 in plaats van de 26 uit 39;
 • De WW vervolguitkering is afgeschaft (2 /3,5 jaar70 % van het minimum loon);
 • De kortdurende WW uitkering verdwijnt (1/2 jaar 70 % van het minimum loon);
 • De ontslag-/schadevergoedingen worden volledig op de WW gekort.
 • De IOAW (bijstand zonder vermogenstoets) wordt voor de 50-55 jarigen geschrapt.;
 • De sollicitatieplicht is voor oudere werknemers boven de 57,5 jaar weer volledig ingevoerd.

Tip: Bereken de hoogte van jouw WW-uitkering!