“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat het kabinet de loonbetalingsplicht bij ziekte terugbrengt naar één jaar i.p.v. de huidige twee jaar. Dit omdat vooral kleinere bedrijven moeite hebben om deze kosten op te hoesten.

Op dit moment is het zo dat een zieke werknemer twee jaar lang in ieder geval 70% van het loon doorbetaald moet krijgen, mits de werknemer goed meewerkt aan het re-integratietraject. Soms moeten werkgevers nog meer betalen volgens de CAO. Kleine organisatie hebben hier moeite mee. Zij moeten hun zieke werknemer vervangen en daarnaast de zieke doorbetalen. Dit betekent extra kosten die zij vaak niet kunnen dragen.

Beperking groeimogelijkheden

Omdat de loondoorbetalingsplicht van twee jaar werkgevers beperkt in hun groeimogelijkheden willen de werkgeversorganisaties de loondoorbetalingsplicht terugbrengen tot één jaar. Om het voor de werkgevers nog iets gemakkelijker te maken willen zij dat de werkgever voor dat jaar een private verzekering afsluit waar ook de werknemer aan mee gaat betalen. De werkgever draait dan op voor het eerste half jaar ziekte en de werknemer voor het tweede half jaar. Daarnaast vinden de werkgeversorganisaties het onredelijk dat werkgevers zieke werknemers moeten doorbetalen, die ziek zijn door gedrag in hun privéleven, bijvoorbeeld door een skiongeluk. Werknemers zouden zich hiervoor zelf moeten verzekeren.

Niet inkorten

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf eerder aan de loonbetalingsplicht bij ziekte niet te willen inkorten. Op dit moment is het Centraal Planbureau dit onderwerp aan het onderzoeken. De minister verwacht de Kamer voor de zomer verder te kunnen informeren.