“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Daling in aantal ontslagaanvragen

27 jun, 2010 | Arbeidsmarkt
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

In de eerste drie maanden van 2010 is het aantal ontslagaanvragen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar met 20 procent gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het UWV WERKbedrijf.

In de industrie daalt het aantal ontslagaanvragen het sterkst. Het aantal aanvragen voor ontslag in de financiële dienstverlening en de detailhandel loopt ook terug.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt, dat in crisistijd twee keer zoveel ontslagaanvragen via het UWV WERKbedrijf lopen als via de kantonrechter. Bij een ontslag via het UWV WERKbedrijf hoeft namelijk geen ontslagvergoeding te worden betaald.

Naast de daling in het aantal ontslagaanvragen heeft de industrie ook te maken met een stijging van het aantal gewerkte uitzenduren. Volgens de Algemene Bond van Uitzendondernemingen geeft deze stijging aan, dat er een langzaam herstel van de economie is ingezet.

Ben je het niet eens met jouw ontslag? Je kan altijd in verweer tegen de ontbindingsprocedure. Ook kan je in verweer tegen de ontslagprocedure bij het UWV.