“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Nieuwe ontslagwet niet gunstig voor flexwerker

19 dec, 2013 | Wet & regelgeving
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

De nieuwe ontslagwet zou ontslag van flexwerkers moeilijker moeten maken, maar zal waarschijnlijk het tegenovergestelde effect bereiken. Dit blijkt uit onderzoek van FD en TNS NIPO.

Een kwart van de ondernemers verwacht van meer flexwerkers afscheid te nemen, als de nieuwe ontslagweg in juli 2015 van kracht wordt. Dit wordt vooral veroorzaakt door de nieuwe regel, dat flexwerkers na twee flexcontracten een vast contract moeten krijgen. Als werkgever is het dan al snel aantrekkelijker om na die twee contracten afscheid te nemen. Hiermee bereikt de overheid dus het tegenovergestelde van wat zij eigenlijk willen bereiken. Een van de voornaamste doelen van de nieuwe ontslagwet was een betere bescherming van deze flexwerkers.