“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

De ontslagprocedure van het UWV WERKbedrijf, voorheen het CWI (Centrale organisatie voor Werk en Inkomen), verloopt niet altijd eerlijk. De belangen van de werkgever wegen zwaarder dan die van de werknemer. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman, uitgevoerd op eigen initiatief en gepresenteerd door Alex Brenninkmeijer.

Werkgevers in Nederland kunnen hun werknemers op twee manieren ontslaan, namelijk via het UWV WERKbedrijf of via de kantonrechter. Er wordt van beide methodes ongeveer even vaak gebruik gemaakt. Kleinere werkgevers kiezen vooral voor het UWV WERKbedrijf, omdat die procedure in beginsel kosteloos is.

In het onderzoek is de procedure van het UWV WERKbedrijf geëvalueerd op elf objectief meetbare punten. Uit deze evaluatie blijkt, dat de werkgever een sterkere positie in de procedure heeft dan de werknemer. Een werkgever krijgt van het UWV WERKbedrijf meer en actuelere informatie dan de werknemer. Daarnaast vraagt het UWV WERKbedrijf de werkgever eventueel om extra gegevens, terwijl de werknemer bij onduidelijkheden nooit gevraagd wordt aanvullende informatie te verstrekken. De werkgever wordt door het UWV WERKbedrijf als “klant” gezien, de werknemer niet.

Volgens Brenninkmeijer moet de ontslagprocedure zorgvuldiger en transparanter uitgevoerd worden. Hij is verbaasd, dat er zoveel gebreken bestaan bij een belangrijk onderwerp als het ontslagrecht.

Bron: de Nationale ombudsman

Conclusie Ontslag-Krijgen.nl:
Wanneer je twijfels hebt bij een voorgenomen ontslag via het UWV WERKbedrijf,  dan doe je er verstandig aan
 juridische hulp in te schakelen.