“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Op 1 juli 2015 zal het nieuwe ontslagrecht in werking treden. Volgens de overheid is het ontslagrecht versoepeld. Experts denken hier anders over. Volgens hen wordt de positie van de werknemer juist nog verder verankerd. Het wetsvoorstel zou in eerste instantie een eind moeten maken aan de hoge ontslagbescherming. In vergelijking met andere landen zijn werknemers in vaste dienst hier erg goed beschermd. Ook moet het verschil tussen flexwerkers en vaste werknemers worden verkleind. Volgens arbeidsrecht experts slaat het kabinet echter de plank mis. Het ontslaan zelf wordt namelijk niet makkelijker. Als werkgever moet je nog steeds een dossier opbouwen en een verbetertraject aanbieden om daarna pas tot ontslag over te kunnen gaan.

Hoger beroep

Daarnaast geven de nieuwe plannen werknemers de kans om in beroep te gaan tegen het ontslag. Op dit moment kan dit niet. De verwachting is dat werknemers hierdoor langer dwars zullen liggen bij ontslag. Zij hebben toch niets te verliezen. Hierdoor zouden ontslagprocedures jaren kunnen gaan duren. Nu is deze termijn bij de kantonrechter twee maanden.

Welke route?

Ook kunnen werkgevers niet meer kiezen welke ontslagweg ze willen bewandelen. Een bedrijf in een reorganisatie moet naar het UWV. Een disfunctioneren naar de kantonrechter. Dit is vooral voor kleinere werknemers nadelig. Zij kozen voorheen meestal voor de UWV-ontslagroute, omdat dit het goedkoopst is, maar dit kan nu niet meer. Ook zullen zij straks sowieso een transitievergoeding moeten gaan betalen.

Maximering ontslagvergoeding

De experts hebben niet het idee dat de maximering van de ontslagvergoeding het voor werkgevers aantrekkelijker zal maken om tot ontslag over te gaan. De mee te geven vergoeding is zelden een reden om iemand niet te ontslaan.

Ernstig verwijtbaar ontslag

Bij ernstig verwijtbaar ontslag is er geen maximum aan de extra vergoeding die kan worden meegegeven. De kans is dan ook groot dat meer werknemers naar de rechter zullen stappen om de ernstige verwijtbaarheid van de werkgever aan te tonen. Ook advocaten zullen de randjes van deze mogelijkheid op gaan zoeken.

Bedenktijd

De bedenktijd die werknemers krijgen is de werkgever ook een doorn in het oog. Straks mogen werknemers twee weken nadenken na het sluiten van de ontslagdeal met zijn werkgever. Het valt nu al te voorspellen dat werknemers deze mogelijkheid zullen benutten om tijd te rekken. Een dag voor het verstrijken van de termijn zal de werknemer terugkomen en een hogere vergoeding eisen. Een werkgever die snel van zijn werknemer af wil zal hier al snel mee akkoord gaan, omdat het anders allemaal nog langer zal duren.