“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Het kabinet wil de regels omtrent ontslag en ontslagvergoedingen (dit wordt in de volksmond ook de oprotpremie genoemd) gaan veranderen. Op deze manier wil de overheid werkgevers ontlasten en ervoor zorgen dat er geen hele grote bedragen meer als gouden handdruk worden meegegeven. De veranderingen worden in 2014 doorgevoerd. Wat gaat er precies veranderen? En wat betekent dit voor jou als werknemer?

Gouden handdruk (kantonrechtersformule)

Op dit moment wordt de gouden handdruk, of ontslagvergoeding berekend op basis van de kantonrechtersformule. Deze formule verdwijnt in zijn geheel. In plaats hiervan wordt er vanaf 1 januari 2014 van de werkgever verwacht dat hij de eerste 6 maanden WW betaalt. Daarnaast zal er nog wel sprake zijn van een ontslagvergoeding, maar dan vele malen lager. Vanaf 2014 krijg je als werknemer nog maar een kwart maandsalaris per dienstjaar uitgekeerd door de werkgever met een maximum van 75.000 euro. Wanneer je na 1 januari 2014 wordt ontslagen en je wil hier tegenin gaan, dan moet dit eerst bij de werkgever en daarna bij de rechtbank. In 2013 kunt u uw ontslagvergoeding nog via de kantonrechtersformule berekenen. Vanaf 2014 gaan de nieuwe maatregelen pas gelden!

Op zoek naar een nieuwe baan

Het wegvallen van een groot deel van de ontslagvergoeding wordt deels gecompenseerd. De werkgever wordt verplicht de medewerker te helpen zoeken naar een nieuwe baan. De werkgever wordt hiermee medeverantwoordelijk voor het begeleiden van de werknemer van werk naar werk. Dit kan ook d.m.v. bijvoorbeeld omscholing.

WW-uitkering

De duur van de WW-uitkering wordt per 1 juli 2014 aangepast naar maximaal 24 maanden. De eerste 12 maanden zijn gerelateerd aan het laatstverdiende loon, daarna wordt de uitkering vastgesteld aan de hand van het wettelijk minimumloon. Ook de opbouw van het arbeidsverleden wordt aangepast. Dit is van belang voor de bepaling van de duur van je WW. Werknemers bouwen in de eerste tien jaar één maand WW-recht op per gewerkt jaar. Daarna bouw je een halve maand per gewerkt jaar op. De rechten die een werknemer voor 2014 heeft opgebouwd blijven geldig (tot een bepaald maximum). Daarnaast is een belangrijke wijziging dat het UWV na 6 maanden al het werk als passend ziet. Voorheen was dit pas na 12 maanden.

TIP: Bereken jouw ontslagvergoeding met onze berekeningsmodule.

Al deze wijzigingen gaan in vanaf 2014. Tot die tijd blijft het oude ontslagrecht van kracht.