“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Philip Morris heeft sociaal plan opgesteld

13 mei, 2014 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Philip Morris heeft het sociaal plan opgesteld en voorgelegd bij de desbetreffende vakbonden. Het sociaal plan is opgesteld voor de werknemers die hun baan verliezen door de sluiting van de fabriek in Bergen op Zoom. Door de sluiting van de fabriek verliezen zo’n 1.230 werknemers hun baan.

Inhoud sociaal plan Philip Morris

Philip Morris komt in het sociaal plan met een afvloeiingsregeling waarin zij aangeven dat ze de ontslagen werknemers willen compenseren volgens de oude kantonrechtersformule. De ontslagvergoeding voor de werknemers zal hierdoor zo’n 30 procent hoger uitvallen, dan wanneer er via de huidige rekenmethode wordt gerekend. Medewerkers die langer zonder baan blijven, krijgen bovendien een extra vergoeding. Verder trekt Philip Morris € 6.500 per werknemer uit om deze aan een andere baan te helpen.

Onderhandelingen

Philip Morris overlegt op 14 mei a.s. met de vakbonden over het sociaal plan. CNV Vakmensen geeft aan met de onderhandelingen te willen starten.

Kwetsbare groepen

De FNV geeft aan dat het een ingewikkeld proces is. Er moet goed gekeken worden naar de kwetsbare groep werknemers die werkzaam zijn bij Philip Morris.  Zoals bijvoorbeeld werknemers met een arbeidshandicap of grensarbeiders.
Ook zijn er werknemers die pensioenschade hebben opgelopen door het opheffen van een speciaal fonds. Via dat fonds konden oudere werknemers een deel van hun pensioen opbouwen.

Contact

Heb jij te maken met een collectief ontslag en heb je daar vragen over, neem dan vrijblijvend contact met ons op of vul het contactformulier in. Onze medewerkers kunnen u verder van dienst zijn.