“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Versobering WW per 1 januari 2016

23 nov, 2015 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Per 1 januari 2016 wijzigt de opbouw en de duur van de WW-uitkering. De nieuwe regels zijn van toepassing op alle mensen die vanaf 1 januari 2016 werkloos raken.

Duur WW

De WW wordt stapsgewijs afgebouwd. De maximale WW-duur zal tussen 2016 en 2019 worden verlaagd van 38 naar 24 maanden. Elk kwartaal gaat er een maand af in de komende jaren. Het arbeidsverleden voor 2016 wordt gerespecteerd, behalve wanneer de werknemer hierdoor op 1 januari 2016 aanspraak heeft op een WW-uitkering van langer dan 24 maanden.

Opbouw WW en arbeidsverleden

Op dit moment bouw je met elk gewerkt jaar een maand WW op. Per 1 januari 2016 geldt dit enkel nog voor de eerste tien arbeidsjaren. Daarna bouw je voor elk gewerkt jaar een halve maand WW op. Het arbeidsverleden die voor 2016 is opgebouwd wordt gerespecteerd.

Aanvulling op de WW

Sociale partners kunnen aanvullende afspraken over de WW maken in het CAO. In het CAO kunnen privaat gefinancierde aanvullingen op de WW worden vastgelegd. Op deze manier kan de hoogte van de huidige WW gehandhaafd blijven. De vraag is of hier gebruik van wordt gemaakt.

Wijzigingen die eerder ingingen

Per 1 juli 2015 werden de eerste wijzigingen met betrekking tot de werkloosheidswet al ingevoerd. Zo moet per 1 juli 2015 na een half jaar al passende arbeid aanvaard worden. Voorheen was dit na een jaar. Ook vind vanaf 1 juli 2015 vanaf de eerste werkloosheidsdag een inkomensverrekening plaats. Bij de inkomensverrekening leidt het verrichten van werkzaamheden niet tot het eindigen van de WW-uitkering. Een deel van de ontvangen inkomsten wordt verrekend met de WW-uitkering. Hierdoor loont het om te werken.

Op het gebied van de WW-uitkering is veel veranderd. Bekijk onze pagina meest gestelde vragen over de WW-uitkering om weer helemaal op de hoogte te zijn!