“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Kantonrechters ontbinden minder snel

06 nov, 2015 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Toen in juli dit jaar het nieuwe ontslagrecht werd ingevoerd, voorspelden veel juristen en advocaten al dat het ontslag via de kantonrechter een stuk moeilijker zou gaan worden. Ondertussen zijn er de nodige zaken gevoerd en blijkt het inderdaad zo te zijn dat kantonrechters minder geneigd zijn een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Mochten ze wel besluiten tot ontbinding over te gaan kan je altijd in verweer.

Kantonrechtersformule vs transitievergoeding

Het lijkt erop dat vooral de intrede van de transitievergoeding ervoor zorgt dat kantonrechters minder mogelijkheden hebben om een financieel passende oplossing te bieden. Dit was met de kantonrechtersformule (abc-formule) vele malen makkelijker. Bij de kantonrechtersformule had de kantonrechter de mogelijkheid om bij het vaststellen van het bedrag rekening te houden met de verwijtbaarheid van een van de partijen. Deze mogelijkheid is er nu niet altijd meer, waardoor de mogelijkheden van de kantonrechter eigenlijk enigszins beperkt worden.

Dossiervorming

Om toch een succesvolle zaak bij de kantonrechter te voeren is dossiervorming heel erg belangrijk. Zonder een goed en uitgebreid dossier kan de werkgever niets beginnen. Hou ook als werknemer zijnde een positief dossier bij, zodat u beslagen ten ijs komt als het nodig is.