“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Op grond van bedrijfseconomische omstandigheden vraagt en verkrijgt een werkgever toestemming van het CWI voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met een werknemer. Op basis daarvan zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst, rekening houdend met de geldende opzegtermijn, per 1 december 2006 op.

Ondanks de opzegging door de werkgever met toestemming van het CWI verzoekt de werknemer, na advies van zijn ontslagspecialist, alsnog de kantonrechter te Arnhem de arbeidsovereenkomst te ontbinden op een eerdere datum (30 november) onder toekenning van een gouden handdruk vergoeding conform de kantonrechtersformule. Werkgever stelt zich op het standpunt dat de werknemer dit niet meer kan doen omdat de arbeidsovereenkomst is beëindigd.

De uitspraak is helder: Artikel 7:685 BW biedt de mogelijkheid aan een werknemer om te allen tijden een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te verzoeken onder toekenning van een gouden handdruk ten laste van de werkgever. Ook stelt de rechter dat er van misbruik van deze procedure geen sprake is omdat de werknemer een duidelijk en gerechtvaardigd belang bij de ontbindingsprocedure heeft.

Tevens stelt de kantonrechter vast dat er in deze kwestie sprake is van een reorganisatie op grond van bedrijfseconomische omstandigheden en is het met de stelling van de ontslagjurist volledig eens dat dit geheel binnen de risicosfeer van de werkgever ligt. De door de werkgever te betalen gouden handdruk (ontslagvergoeding) wordt conform de kantonrechtersformule vastgesteld.

Let op: Per 1 januari 2009 is het CWI onderdeel geworden van het UWV. De nieuwe naam van het CWI is UWV WERKbedrijf.

Tip: Bereken je ontslagvergoeding met onze gratis rekenmodule!