“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ziekte zorgt vaker voor conflict

27 jan, 2017 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1342 beoordelingen

Ziekte en discussies over de re-integratie zijn steeds vaker oorzaken van conflicten met de werkgever. Het aantal arbeidsrechtelijke zaken op dit vlak is het afgelopen jaar flink toegenomen.  Dit blijkt uit de juridische barometer 2016-2017 van Stichting Achmea Rechtsbijstand. De oorzaak lijkt te liggen in een strakkere sturing van werkgevers omtrent ziekteverzuim. Dit leidt steeds vaker tot conflicten.

Druk gelegd op werknemers

De kosten van verzuim van hoog. Werkgevers willen hun werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk hebben en snel uren laten opbouwen. Hierdoor wordt er druk op de werknemers en de bedrijfsarts gelegd. Conflicten ontstaan vaak om de vraag of iemand wel of niet ziek is en hoe snel iemand kan re-integreren. Dit soort zaken draaien vaak om een burn-out, waarbij werknemers lang uitgeschakeld. zijn. “De bedrijfsarts moet de klachten beoordelen, maar is er ook op gericht werknemers snel weer aan het werk te krijgen”, zo zegt arbeidsrechtsjurist Bert Kersten.

Loonsanctie opleggen

De toename van het aantal conflicten komt volgens de arbeidsrechtsspecialist ook door de loonsanctie die werkgevers opgelegd kunnen krijgen bij onvoldoende re-integratieresultaat. Werkgevers kunnen hierdoor verplicht worden om een jaar langer het loon door te betalen. Daarom willen werkgevers graag spijkers met koppen slaan.

Ontslag op staande voet door Wwz

Ook is er steeds vaker sprake van ontslag op staande voet. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) die er voor zorgt dat de rechter veel strenger controleert of er een echt goede reden voor het ontslag is. Die weg is voor werkgevers dus minder makkelijk geworden. Ook ontslag via het UWV is minder aantrekkelijk geworden, doordat werkgevers bij ontslag via het UWV ook verplicht zijn een transitievergoeding te betalen.

“Door werknemers als het ware een klap voor de kop te geven door ze op staande voet te ontslaan, hopen werkgevers dat zij akkoord gaan met een minder goede ontslagregeling. Werkgevers kiezen er daarom soms voor om voor hele kleine zaken al ontslag op staande voet te geven”, aldus Kersten.

Reorganisatie als ontslagreden

Reorganisaties zijn nog altijd de belangrijkste reden voor ontslag. Op de tweede plaats staat een verstoorde arbeidsverhouding en op plaats drie disfunctioneren (ook wel ongeschiktheidsontslag genoemd). Voor 2017 verwacht Kersten dankzij de aantrekkende economie een afname van het aantal ontslagzaken.