“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Transitievergoeding betekent einde kantonrechtersformule

9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Eind november 2013 zal naar verwachting het voorstel voor de Wet werk en zekerheid bij de Tweede Kamer worden ingediend. Een van de belangrijkste punten in dit voorstel is de introductie van de transitievergoeding. De komst van deze transitievergoeding zal naar alle waarschijnlijkheid het eind betekenen voor de kantonrechtersformule (abc-formule), die al die jaren werd toegepast.

Huidige ontslagvergoedingen

De transitievergoeding komt in de plaats van de huidige vergoedingen, zoals de vergoeding volgens de kantonrechtersformule en de schadevergoeding. Deze vergoedingen worden toegekend bij een kennelijk onredelijk ontslag procedure. De transitievergoeding is niet alleen bedoeld om van-werk-naar-werk te stimuleren en mogelijk te maken, maar is een compensatie voor het ontslag.

Kantonrechtersformule verdwijnt per 01-07-2015

Als alles goed gaat zal de transitievergoeding vanaf 1 juli 2015 gehanteerd worden. Vanaf dat moment zal de kantonrechtersformule verdwijnen. Niet alleen bij ontslag met wederzijds goedvinden, maar ook in sociale plannen zal de kantonrechtersformule, naar alle waarschijnlijkheid, geen rol meer spelen.  De transitievergoeding is in principe altijd verschuldigd bij de beëindiging van dienstverband. De rechter kan in uitzonderlijke gevallen van de vergoeding afwijken. De vergoeding bedraagt een derde van het maandsalaris voor de eerste 10 dienstjaren en een half maandsalaris voor de jaren daarna. Het maximum is gesteld op een bedrag van 75.000 euro (bruto). Voor inkomens boven de 75.000 euro is de transitievergoeding gemaximeerd op een bruto jaarsalaris.

De kantonrechtersformule wordt nu nog wel gebruikt. Bereken met de kantonrechtersformule je ontslagvergoeding.