“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

In 2015 was er de Wet Werk en Zekerheid waardoor het ontslagrecht al behoorlijk werd veranderd. Het nieuwe kabinet wilt het ontslagrecht nog verder versoepelen. Op deze manier willen zij werkgevers stimuleren om werknemers eerder in vaste dienst te nemen.

Ontslagredenen worden uitgebreid

Wil je een werknemer ontslaan, dan is dat op dit moment niet zo makkelijk. Je kan pas ontslagen worden als er sprake is van een van de volgende ontslagredenen:

Beëindiging van een dienstverband kan niet zomaar. In alle gevallen moet de werkgever het ontslag goed onderbouwen. Er moet een dossier zijn, waarmee de werkgever kan bewijzen dat er een reden is voor ontslag. Het nieuwe kabinet wil aan deze ontslagredenen nog een reden toevoegen. Zij willen ontslag mogelijk maken als er sprake is van een combinatie van omstandigheden. Kom je wel eens te laat of verzuim je af en toe, functioneer je niet helemaal zoals de baas zou willen en heb je wel eens ruzie met je leidinggevende, dan zijn dit genoeg redenen om straks tot ontslag over te gaan.

Ontslagvergoeding bij nieuwe ontslagreden

Om dit grotere risico voor de werknemer te compenseren zal de ontslagvergoeding met 50 procent omhoog gaan als de werkgever deze combinatie van redenen gebruikt voor het ontslag. “Het is van belang dat werkgevers er vertrouwen in kunnen hebben dat zij een werknemer kunnen ontslaan in een situatie waarin op basis van de huidige ontslaggronden een arbeidsovereenkomst niet kan worden ontbonden door de rechter, maar waarin een einde van de arbeidsovereenkomst redelijkerwijs aan de orde is. Naar verwachting zijn zij dan eerder bereid om werknemers een vast contract aan te bieden”, zo zegt minister Koolmees van Sociale Zaken.

Proeftijd verlengen

Een andere aanpassing die het nieuwe kabinet wil maken is het verlengen van de proeftijd. Dit houdt in dat de proeftijd voor vaste contracten wordt verlengd van twee maanden naar vijf maanden. Een regeling die door het FNV met de grond gelijk werd gemaakt. “Na twee maanden weet je echt wel of een werknemer wel of niet bevalt”, zo zei de woordvoerder van het FNV.

Opeenvolging contracten

Ook wil het kabinet de regels omtrent de opeenvolging van tijdelijke contracten soepeler maken. Op dit moment is het de bedoeling dat je na twee jaar een vast contract krijgt. Dit zal drie jaar gaan worden.